Enquêtes

De medewerkers van ons telesecretariaat helpen u met veel plezier bij het afnemen van telefonsiche enquëtes.

 

Onze operatoren blijven steeds vriendelijk en streven er naar uw goede naam te bewaren, spijts het feit dat enquêteurs niet altijd even enthousiast worden onthaald.

 

De resultaten van elke oproep worden uitgebreid gerapporteerd, zowel de succesvolle oproepen als deze waarvan de correspondenten niet wensen deel te nemen aan de enquête.

 

Uiteraard maken wij graag gebruik van uw bedrijfseigen applicaties, maar indien u dat wenst kunnen wij u gratis onze toepassingen ter beschikking stellen. Ook de statistische verwerking (SPSS) van de verworven data is mogelijk.

 

Ons Telesecretariaat beschikt over een breed gamma online en offline verwerkingstools, die u, afhankelijk van de gekozen en gebruikte toepassing de mogelijkheid bieden realtime de dataverwerving op te volgen.

 

Interesse? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.