Database-verrijking

Bewaart u als ondernemer al geruime tijd de gegevens van uw klanten en contacten maar is doorheen de jaren deze databank niet echt meer up-to-date?

 

Ons Telesecretariaat kan u helpen bij het actualiseren van deze databank. Wij contacteren in uw opdracht elk contact en verifiëren alle gegevens.

Uiteraard werken wij geheel volgens uw eigen richtlijnen en mogelijkheden.

U maakt ons een duplicaat van uw databank over, in gelijk welk formaat, waarna wij u een geactualiseerde versie terugbezorgen of wij maken online verbinding met uw database-server en passen de gegevens realtime aan.

 

Uiteraard kan u het hele proces op de voet en online volgen.

 

Wist u dat een gehuurde databank die u verrijkt uw eigendom wordt? Het verrijken van een databank houdt in dat u extra gegevens aan de bestaande databank toevoegt. Zo kreeg u misschien naam, telefoonnummer en adresgegevens maar vindt u geen emailadressen of geboortedata in de databank terug. Ons Telesecretariaat helpt u in geen tijd en aan een betaalbare kostprijs uw, zelfs gehuurde databank te verrijken zodat u ze immer kan gebruiken.

 

Maak ons vrijblijvend de structuur van uw databank over, een opsomming van de velden die u wenst te laten verifiëren, samen met een eventuele opsomming van de velden die u wenst toe te voegen en het aantal records in de databank en wij bezorgen u een vrijblijvende offerte.

 

Interesse? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.