Wachtdienstdispatching

Ons telesecretariaat beantwoordt de binnenkomende oproepen op uw noodlijn(en) en contacteert volgens uw richlijnen, processchema of script de meest geschikte medewerker.

 

Wij hebben ervaring met eenvoudige wachtregelingen voor huisartsen, waarbij afhankelijk van het tijdstip en locatie slechts een enkele persoon de wachtdienst waarneemt, maar eveneens met meer complexe schema's voor bedrijven, waarbij verschillende personen, naargelang het tijdstip, de locatie en de aard van de interventie, deelnemen aan de wachtregeling.

 

Op basis van de telefonisch bekomen informatie wordt de meest geschikte medewerker gecontacteerd en desgevallend uitgestuurd.

 

Dankzij een veelvoud aan communicatiekanalen die ter beschikking staan van ons telesecretariaat zijn we zowel voor uw contactpersoon als voor uw medewerkers vlot bereikbaar, zonder wachtlijsten en dat 24/24 en 7/7.