Simulatie - resultaten

Laatst geregistreerde nummers

' . $row['Datum'] . ' - ' . $row['Tijdstip'] . ' - ' . $AnoniemNummer . '

'; $i++; } $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2020"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalTotaal=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2021"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalOptie1=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2022"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalOptie2=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2023"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalOptie3=$row['aantal']; $AantalOptie0=$AantalTotaal-($AantalOptie1+$AantalOptie2+$AantalOptie3); $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2024"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalKeuze1=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2025"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalKeuze2=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2026"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalKeuze3=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2027"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalKeuze4=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2028"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalKeuze5=$row['aantal']; $sql="SELECT count(ID) as aantal FROM tCalls WHERE Naar=2029"; $result=mysql_query($sql); $row=mysql_fetch_array($result); $AantalKeuze6=$row['aantal']; ?>

 

Laatste synchronisatie:

 

Keuzemenu 1

In onderstaande grafiek zie je de verdeling over de gemaakte keuzes in het eerste keuzemenu.

 

Keuzemenu 2

In onderstaande grafiek zie je de verdeling over de gemaakte keuzes in het tweede keuzemenu.

 

Flow-diagram

Aan de hand van bovenstaande data kunnen eveneens flow-diagrammen worden gegenereerd.

Op basis van de data uit ons testnummer werden twee grafieken aangemaakt, bij de eerste wordt elke laatste keuze beschouwd als een afzonderlijk entiteit, gelinkt aan de eerste optie. De tweede grafiek beschouwt de laatste keuze, na elke eerste optie, als dezelfde entiteit (bijvoorbeelde twee afdelingen, waarbij de eerste keuze een taalkeuze zou kunnen zijn).

Navigeer met de cursor over de diagrammen.